Snart klar til rejsning af spær, der mangler lige lidt ydermur.