Det er da lige før at man kan hoppe over til Venø.